آرشیو تگها: "فروشنده ورق کامپوزیت درکرج"

توسطمدیریت

قیمت ورق کامپوزیت آلکوتکس Alcotex

لیست قیمت ورق کامپوزیت آلکوتکس :

  ورق کامپوزیت رنگ متالیک مات آلکوتکس ضخامت 0/3 میلیمتر1/300/000 ریال. 

  ورق کامپوزیت رنگ های گلس آلکوتکس ضخامت 0/3 میلیمتر1/400/000 ریال. 

  ورق کامپوزیت رنگ شائین آلکوتکس ضخامت 0/3 میلیمتر1/450/000 ریال. 

  ورق کامپوزیت رنگ آینه ای طلایی آلکوتکس ضخامت 0/3 میلیمتر1/700/000 ریال.

 

تماس بگیرید