آرشیو تگها: "لوور دوکی شکل"

توسطمدیریت

پروژه روبان نور خیابان اندرزگو تهران

شرکت آریا نمای آترا مجری تخصصی نماهای ساختمانی مدرن بامدیریت مهندس مهدی وفایی با 2دهه تجربه در اجرا و تهیه نماهای ساختمانی جهت مشاوره و اجرای نما به حضور اعلام میگردد:

افتخاری دیگر در این مجموعه پروژه بزرگ روبان نور به متراژ3500متر طول واقع در تهران خیابان اندرزگو سه راه قیطریه میباشد

متریال استفاده شده در این پروزه لوور آلومینیومی Z  میباشد که در قسمت بام برج توسط تیم حرفه ای و مجرب شرکت آترا اجرا شده است

این پروزه با حضور محترم مهندس مهدی وفایی و کارفرما جناب مشتاق مشتاقی در سال 1400 به بهروری رسیده و امروزه جزو بهترین نماهای ساختمانی در خیابان اندرزگو تهران به حساب می آید

برج روبان نور-لوورZ –شرکت آترا-مجری نمای ساختمانی-لوور باکسی-لوور دوکی -رنگ الکترواستاتیک-لوور آلومینیومی-بام ساختمان-لوور آلومینیومی زد-خیابان اندرزگو

نمای برج روبان نور تهران

تماس بگیرید